บันทึกสอนออนไลน์กลุ่ม G3 ปฏิบัติการทดสอบการบิดของวัสดุ ภาคทำรายการคำนวณ 01

บันทึกสอนออนไลน์กลุ่ม G3 ปฏิบัติการทดสอบการบิดของวัสดุ ภาคทำรายการคำนวณ 01


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล (วศบ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.กาฬสินธุ์ www.http://eng.ksu.ac.th/home/

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 Full Erotic Movie - WordPress Theme by WPEnjoy